15

Sơn dầu cao cấp iNDU

Sơn dầu cao cấp iNDU

– Là dòng sơn được tổng hợp từ nhựa Alkyd Resin. – Sơn có độ bền…

Danh mục:

Mô tả

15

Sơn dầu cao cấp iNDU