12

Hệ sơn PU

Hệ sơn PU

PU G8 là hệ sơn hai thành phần phải sử dụng chất làm cứng (đóng rắn PU).