lon_g8_platinum_1-6

Hệ sơn trắng ngoài trời

Hệ sơn trắng ngoài trời

G8 Platinum hệ sơn trắng ngoài trời tạo nên lớp sơn phủ hoàn hảo cho bề mặt sản phẩm: chai cứng, bền màu, đẹp.

Description

lon_g8_platinum_1-6

Hệ sơn trắng ngoài trời